Men’s and women’s perspectives on using a powered mobility device: Benefits and societal challenges
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Iwarsson Susanne

Brandt Åse

Norin Lizette

Månsson Lexell Eva

Scandinavian Journal of Occupational Therapy

1103-8128 (ISSN)

Vol. 21 6 438-46

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13