Experiences of using powered wheelchair or powered scooter and accessibility in housings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Iwarsson Susanne

Månsson Lexell Eva

Studies in Health Technology and Informatics

0926-9630 (ISSN)

217 1017-23.

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13