Sustainable environments for wheelchair users
Paper i proceeding, 2017

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Global Research, Education and Innovation in Assistive Technology (GREAT) Summit 2017, WHO

Styrkeområden

Building Futures

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Hälsovetenskaper