Sustainable environments for wheelchair users
Paper i proceeding, 2017

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Global Research, Education and Innovation in Assistive Technology (GREAT) Summit 2017, WHO

Styrkeområden

Building Futures

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13