Re-ablement for older community-living older people: Evidence-based interventions involving occupational therapists are needed
Paper i proceeding, 2016

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Iwarsson Susanne

Congress of Occupational Therapy, COTEC, Galway

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13