A public health perspective on housing for senior citizens
Paper i proceeding, 2016

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Granbom Marianne

Slaug Björn

Kylberg Marainne

Iwarsson Susanne

Congress of Occupational Therapy, COTEC, Galway,

Styrkeområden

Building Futures

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13