A public health perspective on housing for senior citizens
Paper i proceeding, 2016

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Granbom Marianne

Slaug Björn

Kylberg Marainne

Iwarsson Susanne

Congress of Occupational Therapy, COTEC, Galway,

Styrkeområden

Building Futures

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Hälsovetenskaper