A public health perspective to environmental barriers and accessibility problems for senior citizens living in ordinary housing
Paper i proceeding, 2016

Författare

Slaug Björn

Granbom Marianne

Kylberg Marianne

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Iwarsson Susanne

23rd Nordic Congress of Gerontology, Tampere, Finland

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13