A public health perspective to environmental barriers and accessibility problems for senior citizens living in ordinary housing
Paper i proceeding, 2016

Författare

Slaug Björn

Granbom Marianne

Kylberg Marianne

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Iwarsson Susanne

23rd Nordic Congress of Gerontology, Tampere, Finland

Styrkeområden

Building Futures

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13