Interventions for stroke family caregivers - a systematic review of the literature.
Paper i proceeding, 2016

Författare

Månsson Lexell Eva

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Hansson Elizabeth

Vård, omsorg och stöd, Göteborg

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13