Elrullstol I primärvården – kliniskt förbättringsarbete
Paper i proceeding, 2009

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Arbetsterapiforum

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13