Elrullstol I primärvården – kliniskt förbättringsarbete
Paper i proceeding, 2009

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Arbetsterapiforum

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper