Powered mobility device use: accessibility and participation
Bok, 2014

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

ISBN

978-91-7619-025-8

Mer information

Skapat

2017-12-13