MOR: Multichannel Opportunistic Routing for Wireless Sensor Networks
Paper i proceeding, 2017

Författare

Peilin Zhang

Olaf Landsiedel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Oliver Theel

Proceedings of the International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-12-18