Hiranya Peiris leder in i astronomins nya tidsålder
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Att forska om universum idag är inte som det var förr. Hiranya Peiris, föreståndaren för Oskar Klein Centre trivs med det nya.

Författare

Robert Cumming

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Populär Astronomi

1650-7177 (ISSN)

Vol. 17 4 22-25

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-12-19