Effect of dielectrically loaded hard walls on performance of waveguide antenna arrays
Paper i proceeding, 1996

Författare

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

L. L. Mukamedov

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

International Symposium on Antennas JINA, Nice, France, Nov., 1996.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06