Simulation of broadband compact corrugated horns by the FDTD method
Paper i proceeding, 1996

Författare

W. K. Gwarek

M. Celuch-Marcysiak

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

MIKO96, Poland

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06