Poster Abstract: Taming Link-layer Heterogeneity in IoT through Interleaving Multiple Link-Layers over a Single Radio
Poster (konferens), 2017

Författare

Hassan Iqbal

Muhammad Hamad Alizai

Zartash Afzal Uzmi

Olaf Landsiedel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Proceedings of the 15th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-12-19