Process validation: Coping with three dilemmas in process-based single case research
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Poul Houman Andersen

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Journal of Business and Industrial Marketing

0885-8624 (ISSN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport