Consensus in the Resource-Constrained Internet of Things
Poster (konferens), 2017

Författare

Valentin Poirot

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Proceedings of the IDEA League Doctoral School on Transiently Powered Computing

November 2017

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-12-21