Fördelningspolitiska mål nås på enklare sätt
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Arbetaren

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Nationalekonomi