Progress report on research with soft and hard surfaces for electromagnetic waves
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

Zvonimir Sipus

Institutionen för mikrovågsteknik

Z. Ying

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

A. Kishk

Swedish Radio Science Conference RVK, Luleå, 1996.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13