THz Power Detectors Fabricated on Si and Flexible Substrates
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

European Microwave Week 2017, Nuremberg, Germany, 8-13 October, 2017

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Materialteknik

Kommunikationssystem

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2018-01-03