Analys och Linjär Algebra
Bok, 2004

Grundutbildning

Författare

Mohammad Asadzadeh

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

91-44-03793-7

Mer information

Skapat

2018-01-04