Analys och Linjär Algebra, Upplaga 2
Bok, 2007

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

9789144005256

Mer information

Skapat

2018-01-04