'The strength of strong ties': University spin-offs and the significance of historical relations
Kapitel i bok, 2008

[No abstract available]

Författare

Mattias Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Merle Jacob

Universitetet i Oslo

Tomas Hellström

Universitetet i Oslo

Knowledge Matters: Technology, Innovation and Entrepreneurship in Innovation Networks and Knowledge Clusters

179-202
978-140399872-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.57/9780230582262

ISBN

978-140399872-9

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-08