Using the G1DMULT algorithm to calculate the scattering from periodic elements in planar and cylindrical multilayer structures
Paper i proceeding, 1998

Författare

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

EMB 98, Linköping, Nov. 1998.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07