Characterization of terminal antennas' performance in multipath environment by measurements in multimode echo chambers
Paper i proceeding, 1999

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

H. Bergqvist

T. Moberg

J. Welinder

T. Bolin

O. Edvardsson

A. Derneryd

NRS Symposium, Lund, Nov. 1999.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07