Input impedance and mutual coupling of conformal patch array on multilayer cylinder
Paper i proceeding, 2000

Författare

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Antenn 00, Lund, Sep. 2000.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06