Observation of the 21,1–21,2 Transition of Methanol at 2502.8 MHz in Sgr B2
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Författare

Henrik Olofsson

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Research Notes of the American Astronomical Society

Vol. 1 1 46-

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

DOI

10.3847/2515-5172/aaa089

Mer information

Skapat

2018-01-12