Studies of cylindrical base station antennas for future communication systems
Paper i proceeding, 2000

Författare

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Björn Lindmark

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Antenn 00, Lund, Sep. 2000.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07