Mathcad and modern antenna theory as a tool in practical antenna design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik