Cylindrical microstrip antennas and arrays for wireless communication
Paper i proceeding, 2000

Författare

N. Herscovici

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Antenn 00, Lund, Sep. 2000.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06