Radiation pattern and input impedance of arbitrarily oriented patches on a two-dimensional structure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

EMB 01 Electromagnetic computations methods and applications, Uppsala Sweden, Nov. 2001

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13