Implementation and applications of G2DMULT - an algorithm for cylindrical multimaterial structures of arbitrary cross section
Paper i proceeding, 2001

Författare

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

EMB 01 Electromagnetic computations methods and applications, Uppsala Sweden, Nov. 2001

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06