Analysis of circular-cylindrical array of waveguide elements using moment method
Paper i proceeding, 2001

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

S. Rupcic

M. Lanne

L. Josefsson

P. Persson

EMB 01 Electromagnetic computations methods and applications, Uppsala Sweden, Nov. 2001

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06