Accurate measurements of small antennas and radiation from mobile phones in small reverberation chambers
Paper i proceeding, 2002

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Yngve Hamnerius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Swedish Radio Science Conference RVK, Stockholm, June 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08