Accurate measurements of small antennas and radiation from mobile phones in small reverberation chambers
Paper i proceeding, 2002

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Yngve Hamnerius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Swedish Radio Science Conference RVK, Stockholm, June 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik