More comparisons between radiation efficiencies of phone antennas and radiated power of mobile phones measured in anechoic chambers and reverberation
Paper i proceeding, 2002

Författare

Nikolay Serafimov

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

COST 273 Workshop, Espoo, Finland, May 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06