Measuring receiver sensitivity of mobile phones in reverberation chambers
Paper i proceeding, 2003

Författare

Nikolay Serafimov

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Orlenius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Antenn 03 in Kalmar, May 13-15, 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06