Study on fall injuries using multiple data sources. Nordic meeting on health data based Injury Statistics
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Robert Ekman

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Hans Ekbrand

National Institute for health and welfare (THL), Helsinki, Finland, 11-12 May 2017

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-14