Kunskap att förebygga. Socialstyrelsens temavecka ”Balansera mera – Kampanj för att förhindra fallolyckor”
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Robert Ekman

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Vårgårda Rehab AB, 5 oktober 2017

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2018-01-18