Kunskap att förebygga. Socialstyrelsens temavecka ”Balansera mera – Kampanj för att förhindra fallolyckor”
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Robert Ekman

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Vårgårda Rehab AB, 5 oktober 2017

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-14