Nanopartiklar fångar solljus
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Michael Zäch

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Carl Hägglund

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift

22-24

Ämneskategorier

Annan teknik