Skadedata för hästrelaterade olyckor. Skadeförebyggande arbete i Skaraborg
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Robert Ekman

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kick-off för forskningsprojektet ”Kartläggning av hästrelaterade skador samt deras orsaker och strategier för prevention, 20 oktober 2017, Uddetorpsskolan, Skara.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-14