High Spectral efficiency PM-128QAM Comb-Based Superchannel Transmission Enabled by a Single Shared Optical Pilot Tone
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Mikael Mazur

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Abel Lorences Riesgo

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Jochen Schröder

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Vol. 36 1318-1325

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

DOI

10.1109/JLT.2017.2786750