Enpatientrum i Sverige. Förstudie om vårdavdelningar med fokus på nuläge
Rapport, 2017

vårdavdelning

förstudie

Enpatientrum

Författare

Marie Strid

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kristin Schmitt

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Skapat

2018-01-18