New Techniques that Improve MACE-style Model Finding
Paper i proceeding, 2003

first-order logic

SAT

model finding

Författare

Koen Lindström Claessen

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Formella metoder

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Funktionell programmering

Niklas Sörensson

Göteborgs universitet

Model Computation

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06