Resistively and capacitively loaded unbalanced loop antennas
Paper i proceeding, 2003

Författare

Paul Hallbjörner

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Peter Linner

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Antenn 03 in Kalmar, May 13-15, 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06