Measurements of Radiated Power and Radiated Receiver Sensitivity in Reverberation Chambers
Paper i proceeding, 2003

Författare

Charlie Orlenius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

GigaHertz 2003, Seventh Symposium, Linköping, Sweden, Nov 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06