Constructive allignment by use of project assignments in solid mechanics courses
Paper i proceeding, 2017

Solid mechanics

Teaching

Constructive allignment

Författare

Mats Ander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jim Brouzoulis

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Svenska mekanikdagar 2017, Uppsala 12-13 juni

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2018-01-19