Structural design and analysis of elastically bent gridshells: The development of a numerical simulation tool
Paper i proceeding, 2016

Författare

Emil Poulsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Mats Ander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Niklas Johansson

Larsson, R. (Editor), Proceedings of 29th Nordic Seminar on Computational Mechanics – NSCM29

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2018-01-19