Constructive alignment in solid mechanics courses by means of project assignments
Paper i proceeding, 2017

This short text paper describes the procedure of planning and implementing project assignments as a means to constructive align courses in Solid mechanics at the school of Civil enginnering at Chalmers. The courses has now been given twice and we summarize our experiences so far.

Solid mechanics

Constructive alignment

Författare

Mats Ander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jim Brouzoulis

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

6: e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Chalmers tekniska högskola, 22 -23 november 2017

Ämneskategorier

Maskinteknik

Utbildningsvetenskap

Samhällsbyggnadsteknik

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2018-01-19