Positions on Circularity in the Built Environment. BauHow5 Alliance of Leading Research-Intensive European Universities in Architecture and the Built Environment. TUM Department of Architecture. March 13-15, 2017
Rapport, 2017

ecosystem services

circular approach

urban biodiversity

resilience

Författare

Anna Kaczorowska

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-09