Reducing the human effort for human-robot cooperative object manipulation via control design
Paper i proceeding, 2017

Författare

Ramin Jaberzadeh Ansari

Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

Yiannis Karayiannidis

Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

20th IFAC World Congress, IFAC-PapersOnLine

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Robotteknik och automation

Datorseende och robotik (autonoma system)