Information rates of next-generation long-haul optical fiber systems using coded modulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Gabriele Liga

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Polina Bayvel

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Vol. 35 1 113-123

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29